Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate Ad-Blue.md


Prezenta politica de confidenţialitate a datelor personale (mai departe -Politica de confidentialitate) se aplică informatiei, pe care magazinul online www.ad-blue.md o poate primi despre Utilizator în timpul utilizării site-ului, a soft-urilor şi a produselor magazinului online.

1. DEFINIREA NOŢIUNILOR

În prezenta Politică de confidențialitate se utilizează următoarele noțiuni:

„Administrația site-ului” – personalul autorizat la gestionarea site-ului, care activează în numele companiei  SUMARAL RACING SRL, care totodată efectuează și (sau) organizează prelucrarea datelor cu caracter personal, stabilind scopurile , component datelor care sunt supuse prelucrării și acțiunile (operațiunile) necesare efectuate cu datele personale.
„Datele cu caracter personal” – oricare informație, sau date, care se referă direct sau indirect la o anumită persoană fizică identificată sau care nu este identificată (subiect al datelor cu caracter personal).
„Prelucrarea datelor cu caracter personal” – ansamblu de acțiuni (operațiuni), executate prin mijloacele de automatizare sau fără a utiliza astfel de mijloace cu datele personale, inclusiv organizarea, colectarea, stocarea, înregistrarea, păstrarea, actualizarea, modificarea, extragerea, folosirea, transmiterea, ștergerea si/sau blocarea
„Utilizatorul site-ului ProParts” – persoana care are acces la site, prin intermediul rețelei Internet și care utilizează site-ul.
„Cookies” – un fragment mic de date transmis de web server și stocat pe calculatorul utilizatorului, pe care un client web sau browser-ul il transmit serverului web la HTTP-interogare la încercarea de a deschide pagina corespunzătoare a site-ului.
„Adresă IP” — adresă de rețea unică, construită după protocolul IP.

2. DISPOZIȚII GENERALE

Folosirea de către Utilizator a site-ului înseamnă acceptarea Politicii de confidențialitate și termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal al Utilizatorului.
În cazul dezacordului cu termenii și condițiile Politicii de Confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului companiei Volta.
Prezenta Politică de confidențialitate se aplică doar la site-ului www.ad-blue.md. Administrația site-ului nu controlează și nu este responsabilă pentru site-urile părților terțe, pe care Utilizatorul le poate accesa de pe link-urile, accesibile pe site-ul dat.
Administrația site-ului nu verifică si nu este responsabila de autenticitatea datelor cu caracter personal, furnizate de către Utilizatorul site-ului.

3. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Actuala Politica de confidențialitate stabilește obligațiunile Administrației site-ului de nedenunțate și asigurare a regimului de confidențialitate a datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează la solicitarea Administrației site-ului de înregistrare de pe site-ul magazinului online, sau atunci când plasează o comandă pentru achiziționarea Bunurilor.

Datele cu caracter personal, permise la prelucrare în cadrul prezentei Politici de confidențialitate, se oferă de către Utilizator prin completarea formularului de înscriere pe Site-ul dat în secțiunea ‘Înregistrare’ și includ în sine următoarele date:

numele, prenumele Utilizatorului;
telefonul de contact al Utilizatorului - mobil sau fix;
adresa poştei electronice (e-mail);
adresa de livrare a Mărfii;
adresa fizică a Utilizatorului.
3.3 Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa componentele site-ului care necesită utilizarea acestora.

3.3.1 Site-ul efectuează colectarea datelor statistice privind adresele IP ale vizitatorii lor. Aceste date sunt utilizate cu scopul de a identifica și a rezolva problemele tehnice si pentru controlul legalității a plaților financiare efectuate.

3.4 Orice informație personală ce nu a fost stipulată mai sus (istoria achizițiilor, browsere utilizate și sistemele de operare, ş.a.m.d.) urmează să fie depozitate, cu excepția cazului prevazut in punctual 5.2 a actualei Politici de Confidențialitate.

4. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORULUI

Administrația site-ului poate utiliza datele personale ale Utilizatorului pentru:
Identificarea Utilizatorului înregistrat pe site cu scopul de a plasa o comanda și (sau) a încheia Contractul de vânzare-cumpărare a mărfurilor la distanță.
A oferi Utilizatorului acces la resursele și soluțiile personalizate ale Site-ului.
Facilitarea comunicării cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea notificărilor și a cerințelor ce țin de utilizarea Site-ului, de prestarea serviciilor, de prelucrare a solicitărilor și a cererilor din partea Utilizatorului.
A determina locația Utilizatorului pentru a asigura securitatea acestuia și prevenirea fraudelor.
Confirmarea veridicității și plenitudinii datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.
A crea un cont pentru a face cumpărături, în cazul în care Utilizatorul și-a dat acordul pentru crearea unui cont.
Notificarea prealabilă a Utilizatorului cu privire la starea Comenzii.
Prelucrarea și obținerea plăților, confirmarea impozitului sau a facilităților fiscale, contestarea plății, determinarea dreptului de a obține o linie de credit de către Utilizator.
A oferi Utilizatorului un suport eficient în cazul în care apar probleme legate de utilizarea Site-ului.
A oferi Utilizatorului actualizări de produse, oferte speciale, informații despre prețuri, știri, corespondență și alte informații din numele magazinului sau din partea partenerilor magazinului.
Punerea în aplicare a activității de publicitate.

5. MODALITĂȚILE ȘI TERMENII DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR

5.1 Prelucrarea de date cu caracter personal a Utilizatorului se execută fără limitare de termen, prin orice metodă legală, inclusiv în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal prin folosirea mijloacelor de automatizare sau fără folosirea astfel de mijloace.

5.2 Utilizatorul este de acord cu faptul că Administrația site-ului are dreptul să transmită datele cu caracter personal persoanelor terțe, în special, serviciilor de curierat, organizațiilor poștale, operatorilor de telecomunicații, pentru a furniza comanda Utilizatorului, care a fost perfectată pe Site-ul magazinului online.

5.3 Administrația site-ului ia măsuri organizatorice și cele tehnice, care sunt necesare pentru protejarea informațiilor personale al Utilizatorului de la acces abuziv sau accidental, modificării distrugerii, copierii, răspândirii, blocării precum și împotriva altor acțiuni ilegale a persoanelor terțe;

5.4 Administrația site-ului împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare de prevenire a pagubelor sau ale altor consecințe negative, cauzate de pierdere sau prin divulgarea datelor cu caracter personal a Utilizatorului.

6. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

Utilizatorul este obligat:

Să ofere informații cu privire la datele personale, necesare pentru utilizarea Site-ului.
Să actualizeze și sa completeze informațiile oferite cu privire la datele personale, în caz de modificare a acestora.
Administrația site-ului este obligată:

Să utilizeze informația obținută doar pentru scopurile prevăzute în punctul 4 a prezentei Politici de confidențialitate.
Să asigure stocarea de informații confidențiale în secret, să nu divulge, fără permisiunea prealabilă scrisă de către Utilizator, precum și să nu efectueze vânzarea, schimbul, publicarea sau divulgarea în alte moduri posibile transmise de date cu caracter personal al Utilizatorului, cu excepția punctului 5.2 din prezenta Politică de Confidențialitate.
Să iea măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Administrația site-ului, ce nu a exercitat obligațiunile sale, poartă răspundere pentru pierderile suportate de Utilizator în legătură cu folosirea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute de punctele 5.2 și 7.2 a prezentei Politici de Confidențialitate.

În cazul pierderii sau divulgării informației Confidențiale, Administrația site-ului nu poartă răspundere, în cazul în care aceste informații confidențiale:
A devenit publică înainte de pierderea sau divulgarea acesteia.
A fost primită de la o parte terță până la momentul obținerii acesteia de către Administrația site-ului.
A fost divulgată cu acordul Utilizatorului.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1 Până la adresarea către instanța de judecată în legătură cu litigiile care decurg din relațiile dintre Utilizator site-ului și Administrația site-ului, este obligatorie înaintarea reclamației către administrația companiei ( text în varianta scrisă, întărită cu semnătura Utilizatorului, ce stipulează soluționarea amiabilă a litigiului).

8.2 Beneficiarul pretenţiei va comunica eventual în scris solicitantului pretenţiei un raspuns cu privire la rezultatele examinării reclamației.

8.3 Dacă nu s-a ajuns la un acord, litigiul va fi înaintat spre examinare la autoritatea judiciară, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1 Administrația site-ului are dreptul de a face modificări la această Politică de confidențialitate fără a informa in prealabil sau a primi acordul Utilizatorului.

9.2 Noua Politică de Confidențialitate intră în vigoare la data plasării pe Site, dacă nu este prevăzută alta de noua redacție a Politicii de Confidențialitate.

9.3 Toate sugestiile sau întrebările referitoare la prezenta Politică de Confidențialitate pot fi raportate si specificate la secțiunea corespunzătoare a site-ului.

9.4 Actuala Politică de confidențialitate este postată pe pagina web www.ad-blue.md